Podstawowe dane


Dom Pomocy Społecznej
im. Leona i Marii Janta-Połczyńskich
Wysoka 16
89-502 Raciąż


telefon 052 559 23 53
tel/fax 052 559 23 54
tel. kom. 660 533 251

e-mail: dps.wysoka@wp.pl

Regon 001016032
NIP 561-12-02-149
Konto: 79 1560 0013 2344 7748 7000 0004

 Biuletyn Informacji Publicznej


 Rys historyczny   Wieś Wysoka w wieku XVIII stała się własnością zasłużonego na Pomorzu rodu Janta-Połczyńskich. Pałacyk, w którym mieści się Dom Pomocy Społecznej, zbudowany został na przestrzeni trzech wieków, ostatnią część ukończono na początku XX wieku.
   Po II wojnie światowej majątek Janta-Połczyńskich przejęło państwo /PGR/. Pałacyk, popadający z czasem coraz bardziej w ruinę, uratowała decyzja Wojewody Bydgoskiego, który w 1981 r. przeznaczył go na dom pomocy. Po remoncie, w listopadzie 1983 r., nastąpiło otwarcie Domu na 46 miejsc.
   W ciągu 30 lat istnienia w Domu znalazło opiekę ponad 450 osób przewlekle chorych. W r. 1996, dla uczczenia ostatnich właścicieli, Dom otrzymał imię Leona i Marii Janta-Połczyńskich.

    Decyzją WPS.VI.SS.9013/31/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego udzielono zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Wysokiej dla osób przewlekle somatycznie chorych na czas nieokreślony.